Concurso de maquetas navideñas 2021 -Ciudad de Irún-

1.- El concurso está dirigido a todos los niños y niñas de Irún.

2.- Las edades serán entre 5 a 12 años. Dos categorías. A: de 5 a 8 años, B: de 9 a 12 años.

3.- Los trabajos que se presenten deberán estar elaborados al 80% con materiales reciclados.

4.- Cada participante podrá presentar un solo trabajo, y deberá indicar dentro de un sobre en la parte inferior o posterior del mismo, su nombre completo, edad, número de teléfono, barrio al que pertenece y una ficha técnica del trabajo elaborado como: materiales usados, explicación de dicha maqueta, título y tiempo de elaboración.

5.- Las medidas de la maqueta navideña serán las siguientes: Base de la maqueta - 20X30cm Altura máxima - 25cm

6.- El tema es la Navidad y podrá realizarse cualquier escena que represente estás fiestas.

7.- Se tendrá en cuenta el trabajo, los materiales y lo que se quiera representar en dicha maqueta.

8.- La entrega de los trabajos será en la caseta de Trikuharri Elkartea Soziokulturala que estará ubicada en el parque de Sargia los días 17, 18, 19, 23, 26, 27, 28, 29, 30 de Diciembre. Horario: de 11:00 a 13:00 / 17:00 a 19:00.

9.- El fallo del concurso será el día 4 de Enero en la carpa lúdica navideña del parque de Sargia a las 17:00 de la tarde.

10.- premios: Habrá un total de 4 premios.

A:

1⁰- PUZZLE 3D ULTIMA GENERACION CON LEDS  + CUENTO DE TRIKUHARRI (MARI ETA BERE LAGUN MAGIKOAK) + PINTURAS DE MADERA.

2º- PUZZLE 3D + CUENTO DE TRIKUHARRI (MARI ETA BERE LAGUN MAGIKOAK) + PINTURAS DE MADERA.

B:

1⁰- PUZZLE 3D ULTIMA GENERACION CON MECANISMO AUTOMATA + CUENTO DE TRIKUHARRI (MARI ETA BERE LAGUN MAGIKOAK) + PINTURAS DE MADERA.

2º- PUZZLE 3D + CUENTO DE TRIKUHARRI (MARI ETA BERE LAGUN MAGIKOAK) + PINTURAS DE MADERA.

11.- Los trabajos estarán expuestos en el local de la asociación Trikuharri Elkartea Soziokulturala en la c/ Jesús nº9 bajo. Y se podrá visitar los días: 2 y 3 de Enero de 17:00 a 19:00 y el día 4 de Enero de 18:00 a 19:00.

12.- Los trabajos se podrán recoger si lo desean el día 10 de Enero de 17:00 a 19:00.

13.- El jurado estará compuesto por profesionales de la decoración, pintura y sostenibilidad. No se comunicara su identidad para no influir en su decisión. Ajenos a la asociación estos pondrán en valor todos los elementos a tener en cuenta. El día del fallo, se desvelara su identidad.

2021eko Gabonetako Maketa Lehiaketa - Irun Hiria-

1.- Lehiaketa Irungo haur guztiei zuzenduta dago.

2.- Adinak 5 eta 12 urte bitartekoak izango dira. Bi kategoria. A: 5-8 urte, B: 9-12 urte.

3.- Aurkezten diren lanek birziklatutako materialekin eginda egon beharko dute % 80an.

4.- Parte-hartzaile bakoitzak lan bakarra aurkeztu ahal izango du, eta gutunazalaren beheko edo atzeko aldean honako hauek adierazi beharko ditu gutun-azal batean: izen osoa, adina, zein auzotakoa den, teléfono zenbakia eta egindako lanaren fitxa tekniko bat: erabilitako materialak, maketa horren azalpena, izenburua eta egiteko denbora.

5.- Honako hauek izango dira Gabonetako maketaren neurriak: Maketaren oinarria - 20X30 cm Gehieneko altuera - 25 cm

6.- Gaia Gabonak da, eta jaiak irudikatzen dituen edozein eszena egin ahal izango da.

7.- Maketa horretan adierazi nahi den lana, materialak eta irudikatu nahi dena hartuko dira kontuan.

8.- Lanak Trikuharri Elkartearen Soziokulturala etxolan emango dira, Sargia parkean, abenduaren 17, 18, 19, 23, 26, 27, 28, 29 eta 30ean. Ordutegia: 11: 00etatik 13: 00etara/17: 00etatik 19: 00etara.

9.- Lehiaketaren erabakia urtarrilaren 4an izango da, Sargia parkeko Gabonetako jolas-karpan, arratsaldeko 17: 00etan.

10.- sariak: Guztira 4 sari egongo dira.

A:

1º- 3D PUZZLEA: AZKEN BELAUNALDIA LED-EKIN + TRIKUHARRI IPUINA (MARI ETA BERE LAGUN MAGIKOAK) + ZUREZKO PINTURAK.

2º- 3D PUZZLEA + TRIKUHARRI IPUINA (MARI ETA BERE LAGUN MAGIKOAK) + EGURREZKO PINTURAK.

B:

1º- MEKANISMO AUTOMATA BIDEZKO AZKEN BELAUNALDIKO 3D PUZZLEA + TRIKUHARRI IPUINA (MARI ETA BERE LAGUN MAGIKOAK) + ZUREZKO PINTURAK.

2º- 3D PUZZLEA + TRIKUHARRI IPUINA (MARI ETA BERE LAGUN MAGIKOAK) + EGURREZKO PINTURAK.

11.- Lanak Trikuharri Elkartearen Soziokulturala lokalean egongo dira ikusgai, Jesus kalea 9, behea. Urtarrilaren 2an eta 3an 17: 00etatik 19: 00etara eta 4an 18: 00etatik 19: 00etara bisitatu ahal izango da.

12.- Lanak urtarrilaren 10ean jaso ahal izango dira, 17: 00etatik 19: 00etara, nahi izanez gero.

13.- Epaimahaia dekorazioko, pinturako eta iraunkortasuneko profesionalek osatuko dute. Zure nortasuna ez jakinaraztea, zure erabakian eraginik ez izateko. Elkartetik kanpokoak badira, kontuan hartu beharreko elementu guztiei balioa emango diete. Epaia ematen den egunean, nor den jakingo da.